Polityka prywatności

polityka prywatności

Firma Usługi Transportowe Mariusz Pająk szanuje Państwa troskę o prywatność. Przygotowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności aby wyjaśnić sposób w jaki gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy oraz w inny sposób postępujemy z danymi osobowymi, jakie możemy zbierać od Państwa za pośrednictwem niniejszej strony internetowej (dalej "Strona"). Pojęcie "dane osobowe" odnosi się do wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, i obejmuje przykładowo imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz wszelkie inne informacje odnoszące się do osoby fizycznej.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Usługi Transportowe Mariusz Pająk z siedzibą w Trzebini,
ul. Partyzantów 3A,
32-541 Trzebinia
(dalej jako "UTMP").

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady jakimi kierujemy się przetwarzając dane osobowe. Zasady te określone są również
w Regulaminie Strony. W sytuacji gdy postanowienia niniejszej Polityki pozostają w sprzeczności z postanowieniami Regulaminu Strony, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki Prywatności.

Kliknięcie na poniższe linki pozwala dotrzeć bezpośrednio do wybranej sekcji:


Jakie informacje zbieramy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy

Dane osobowe jakie zbieramy, dotyczące

Możecie Państwo w sposób dobrowolny przekazać UTMP swoje dane osobowe (w tym np. Państwa imię, nazwisko, numer telefonu bądź adres e-mail) w związku z:

  • Państwa wizytą w ramach Strony;
  • Udzieleniem przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty
    e-mail, SMS);
  • Poszukiwaniem przez Państwa możliwości zatrudnienia w UTMP lub
  • Kontaktem z nami w jakimkolwiek innym celu (zapytania, komentarze itd.).


Informujemy niniejszym, że możemy gromadzić powyższe dane w związku z Państwa zapytaniami czy komentarzami, aby podnosić poziom świadczonych przez nas usług.

Zatrudnienie

UTMP może zamieszczać oferty pracy na Stronie. Macie Państwo możliwość aplikowania do UTMP za pośrednictwem Strony, wypełniając w tym celu formularz aplikacyjny. Macie Państwo również możliwość przesłania dokumentów (np. swojego CV), w ramach zgłoszenia.

Informacje przekazane przez Państwa będą wykorzystane przez nas w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. W sytuacji, gdy Państwa zgłoszenie zostanie przyjęte, informacje przekazane przez Państwa mogą być udostępnione spółkom powiązanym z
UTMP, jak również osobom trzecim, w celu wsparcia UTMP w związku z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Jeśli macie Państwo jakikolwiek pytania dotyczące ofert pracy UTMP, prosimy o kontakt pod adresem biuro@pajaktransport.pl

O ile nie zostało określone to odmiennie w sekcji Udostępnianie danych osobowych, bądź w odrębnym porozumieniu z Państwem, Państwa dane osobowe zostaną niezwłocznie zniszczone w sytuacji, gdy proces rekrutacji nie zakończy się powodzeniem, a pozycja na jaką Państwo aplikowaliście została obsadzona bądź poszukiwania pracownika w inny sposób zostały zakończone. Zastrzegamy sobie jednakże prawo przechowywania powyższych informacji na wypadek pojawienia się wolnych stanowisk, na które moglibyście Państwo kandydować.

Współpraca

Macie Państwo możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem Strony, na adres biuro@pajaktransport.pl, w celu nawiązania współpracy. Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w związku z odpowiedzią na Państwa propozycję lub zapytanie.

Komunikacja elektroniczna (w tym e-mail)

W związku z prowadzeniem Strony, możemy występować do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne).

Przysługuje Państwu prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez kontakt z nami na adres biuro@pajaktransport.pl

Inne cele

Ponadto, możemy wykorzystywać informacje jakie otrzymujemy od Państwa w celach związanych z prowadzoną działalnością,
np. w związku z prowadzeniem Strony, przygotowywaniem wewnętrznych analiz i raportów, w celu zapewnienia zgodności
z obowiązującym prawem.

Inne informacje zbierane

Macie Państwo możliwość odwiedzenia naszej Strony bez podawania kim jesteście, jak również bez przekazywania nam swoich danych osobowych. Jednakże, pewne informacje są zbierane w sposób zautomatyzowany, np. adresy IP (Internet Protocol) użytkowników Internetu odwiedzających Stronę oraz inne informacje dotyczące użytkownika i jego aktywności na Stronie, np. wywołanie adresu internetowego, rodzaj wyszukiwarki, systemu operacyjnego, średni czas spędzony na Stronie. Informacje te wykorzystywane są przez nas w celu lepszego zrozumienia funkcjonowania Strony, jak również celu jej monitorowania
i udoskonalania. Informacje, o których tu mowa gromadzone są z wykorzystaniem technologii "cookies" lub "web beacons" bądź też z wykorzystaniem innej podobnej technologii.

Cookies

Jak wiele innych podmiotów, nasza spółka również wykorzystuje "cookies" w ramach Strony. Cookies ("ciasteczka") to ciągi znaków zapisywanych na twardych dyskach Państwa komputerów w momencie, kiedy odwiedzacie Państwo określoną stronę internetową.

Cookies pozwalają nam określić, czy odwiedzaliście Państwo naszą Stronę już wcześniej, czy też jesteście Państwo na niej po raz pierwszy. Pozwalają nam również określić odpowiednie cechy strony internetowej, jakie mogą mieć dla Państwa znaczenie.

Cookies korzystnie wpływają na sposób korzystania z Internetu, pozwalając zapamiętać Państwa indywidualne ustawienia podczas odwiedzin określonej strony internetowej.

Większość wyszukiwarek internetowych pozwala w łatwy sposób kontrolować cookies, informuje o zgodzie na nowe cookies,
o ostrzeżeniach przed cookies, pozwala również usuwać istniejące cookies. Prosimy jednakże wziąć pod uwagę, iż bez wykorzystania technologii cookies, możecie Państwo mieć ograniczoną możliwość korzystania z właściwości jakie posiada nasza Strona.

Możemy również zlecić osobie trzeciej zbadanie informacji na temat miejsc jakie odwiedzacie Państwo na Stronie, po to aby udoskonalić Stronę oraz wspomóc Państwa wygodę podczas korzystania z niej.

Web Beacons

Niektóre podstrony na naszej Stronie oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. "web beacons"
(tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

Udostępnianie danych osobowych

Możemy udostępniać informacje jakie otrzymujemy od Państwa podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi (np. hosting services providers), firmom świadczącym usługi w zakresie badania rynku oraz reklamy, lub innym podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi.

Podmioty świadczące na naszą rzecz usługi nie mogą wykorzystywać informacji w inny sposób, niż
w celu realizacji tych usług bądź w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa. Ponadto, możemy udostępniać Państwa dane osobowe w sytuacji gdy:
(i) będziemy do tego zobligowani na podstawie przepisów prawa (np. w związku z postępowaniem sądowym lub żądaniem organu władzy); (ii) będzie to niezbędne dla ochrony Państwa żywotnych interesów lub interesów osób trzecich, lub też niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego; bądź (iii) UTMP połączy się, przekształci lub zbędzie całość lub część swojego przedsiębiorstwa lub udziałów - wówczas dane osobowe mogą zostać przekazane w ramach takiej transakcji.

W jaki sposób chronimy dane osobowe

Posiadamy odpowiednie administracyjne, techniczne oraz fizyczne zabezpieczenia, zapewniające ochronę Państwa danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Niestety, przesyłanie i gromadzenie danych za pośrednictwem Internetu nie może być w 100% bezpieczne, dlatego też nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa takich transmisji.

Nasza spółka posiada odpowiednie zasady rządzące okresami retencji danych, zapewniające ich przetwarzanie przez okres jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celów wskazanych powyżej, jak również określonych przepisami prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. W tym celu prosimy o kontakt pod adres biuro@pajaktransport.pl

Copyright © 2007 UTMP